علی پال چگونه کار می کند؟

جهت استفاده از خدمات علی پال می بایست قوانین را با دقت مطالعه و ضمن پذیرش شرایط از مراحل زیر نسبت به دریافت درگاه اقدام نمایید.

 1. ۱

  ثبت نام و تایید هویت

  جهت استفاده از خدمات علی پال از لینک ثبت نام و مراحل ایید هویت را انجام می دهید.

 2. ۲

  ثبت و تایید دامین

  از لینک مربوطه دامین خود را جهت شروع کسب و کار اینترنتی خود ثبت نمایید.

 3. ۳

  دریافت کد اتصال

  پس از تایید وب سایت پین کد دریافت شده را در بخش مربوط به وب سایت خود وارد می کنید.